Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Sokołowskie Orlęta – młodzi bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
projekty:
Sokołowskie Orlęta – młodzi bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
projekty:
Sokołowskie Orlęta – młodzi bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.
projekty:
Sokołowskie Orlęta – młodzi bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Od lutego br. Sokołowski Ośrodek Kultury realizuje projekt pt. „Sokołowskie Orlęta – młodzi bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.”, którego głównym celem jest przypomnienie i spopularyzowanie historię sokołowskich harcerzy, którzy stanęli w obronie Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

Projekt podzielony jest na dwie główne części. Stworzenie muralu upamiętniającego obrońców Ojczyzny z 1920 r. na fasadzie budynku dawnego gimnazjum sokołowskiego, którego byli uczniami. Część edukacyjna w postaci konferencji historycznej, debaty młodzieżowej oraz warsztatów i lekcji historycznych dla młodzieży.

Projekt kierowany jest do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców tj. młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Liczymy, że szereg zaplanowanych przez nas działań przyniesie efekty w postaci poszerzenia wiedzy historycznej na temat ważnych, zarówno dla kraju jak i regionu wydarzeń, wzmacnianiu zainteresowania naszą historią, rozbudzaniu postaw patriotycznych, integrację mieszkańców miasta i regionu wokół własnej historii.

Dofinansowano ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.

Kwota dofinansowania: 43600 zł.

Skip to content