Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Sokołowski Tygiel Kulturalny
projekt zakończony
projekty:
Sokołowski Tygiel Kulturalny
projekt zakończony
projekty:
Sokołowski Tygiel Kulturalny
projekt zakończony
projekty:
Sokołowski Tygiel Kulturalny
projekt zakończony

Sokołowski Ośrodek Kultury, od dnia 9 maja 2016 r. rozpoczął działania realizacji projektu “Sokołowski Tygiel Kulturalny”. W dniu 8 stycznia 2018 r. zawarto umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania.

Kwota dofinansowania przyznana na ten cel wyniosła 1. 361. 021,81 PLN

Zakończenie – 30 czerwca 2020 r.

Realizacja projektu “Sokołowski Tygiel Kulturalny” miała na celu zgromadzenie zasobów kultury,  zwiększenie dostępności do historii i regionu związanego z Wielkim Gościńcem Litewskim, zachowania dziedzictwa, rozwojowi nowych form kulturowych, rozszerzeniu oferty kulturalnej oraz usunięciu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowane pomieszczenia pełnią funkcje: centrum informacji historycznej o regionie i potencjale turystycznym regionu związanym ze szlakiem WGL, a także funkcje edukacyjne, wystawowe i gastronomiczne. Funkcje o charakterze informacyjnym i edukacyjnym powiązane są z ekspozycją muzealną, punkt informacji i obsługi przeznaczony dla osób odwiedzających, powiązany z turystyką i restauracją regionalną, z możliwością organizacji warsztatów kulinarnych.

Skip to content