Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
EtnoPolska 2022
projekt zakończony
projekty:
EtnoPolska 2022
projekt zakończony
projekty:
EtnoPolska 2022
projekt zakończony
projekty:
EtnoPolska 2022
projekt zakończony

Zespół Pieśni i Tańca “Sokołowianie” znalazł się wśród 300 beneficjentów (na 1498 złożonych wniosków), którzy otrzymali dofinansowanie z programu Etno Polska 2022, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Na realizację projektu pn. “Uzupełnienie dziecięcej i młodzieżowej garderoby Zespołu Pieśni i Tańca Sokołowianie” otrzymamy dofinansowanie w wysokości 67 000 zł!

Program EtnoPolska zagłada realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, szczególnie w społeczeństwach oddalonych od ośrodków życia kulturalnego. 

Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Skip to content