Sokołowski Ośrodek Kultury
)">
ogłoszenia:
Przetarg na przebudowę budynku SOK
29 sierpnia 2022
)">
ogłoszenia:
Przetarg na przebudowę budynku SOK
29 sierpnia 2022
)">
ogłoszenia:
>
Przetarg na przebudowę budynku SOK
29 sierpnia 2022
)">
ogłoszenia:
Przetarg na przebudowę budynku SOK
29 sierpnia 2022

Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg o zasięgu krajowym na: Przebudowę Budynku Sokołowskiego Ośrodka Kultury w zakresie konstrukcji dachu i adaptacji pomieszczeń
poddasza na dz. nr ewid. 1253/6 w Sokołowie Podlaskim ul. Wolności 27.

Zakres prac będzie realizowany z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z projektu Infrastruktura Domów Kultury “Nowy poziom sokołowskiej kultury przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele edukacyjne”.

termin składania ofert: do 13 września 2022 r. godz. 10:00
miejsce składania ofert: sekretariat Sokołowskiego Ośrodka Kultury
Oferta powinna być dostarczona w zaklejonej kopercie.

Skip to content