Słuchacze SUTW w Łochowie

23 maja w słoneczny wtorek słuchacze Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyruszyli na kolejną sesję wyjazdową. Tym razem program sesji obejmował zwiedzanie:

W odwiedzinach u Sienkiewicza

Rok 2016 to czas szczególnych sienkiewiczowskich rocznic. To rok w którym przypada 100 rocznica śmierci pisarza, to także rok 50- lecia istnienia muzeum w miejscu jego