Sokołowski Ośrodek Kultury
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
taniec nowoczesny / współczesny / jazzowy
pilates / stretching / balet
śpiew wielogłosowy a cappella
taniec klasyczny
rysunek / malarstwo
rysunek / malarstwo
taniec hip-hop / street dance
zajęcia manualne
zespół muzyczny
gra na instrumentach
konstruowanie Lego® / programowanie robotów
warsztaty naukowe
gra na instrumentach: fortepian / akordeon / flet
zajęcia manualne z zakresu szycia
malarstwo / rysunek / grafika / rzeźba
rytmika dla dzieci
zespół wokalny
zespół muzyczny
cyfrowe projektowanie graficzne
śpiew / choreografia sceniczna
śpiew / choreografia sceniczna
zespół wokalny
Skip to content