Sokołowski Ośrodek Kultury
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
edukacja:
sekcje kulturalne i grupy artystyczne:
śpiew / nauka języka
taniec nowoczesny / współczesny / jazzowy
śpiew wielogłosowy a cappella
taniec klasyczny
rysunek / malarstwo
rysunek / malarstwo
taniec hip-hop / street dance
gra na instrumentach: gitara / perkusja / ukulele
konstruowanie Lego® / programowanie robotów
gra na instrumentach: fortepian / akordeon / trąbka
malarstwo / rysunek / grafika / rzeźba
teatr
rytmika dla dzieci
zespół wokalny
zespół muzyczny
zajęcia umuzykalniające dla dzieci
cyfrowe projektowanie graficzne
śpiew / emisja głosu
śpiew / choreografia sceniczna
zespół wokalny
Skip to content