Sokołowski Ośrodek Kultury
edukacja:
Pracownia plastyczna
edukacja:
Pracownia plastyczna
edukacja:
Pracownia plastyczna
edukacja:
Pracownia plastyczna
forma aktywności artystycznej:
malarstwo / rysunek / grafika / rzeźba
instruktor:
Aleksandra Rykała
wiek uczestników:
od 6 do 18 lat

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do bogatego świata sztuk wizualnych. Ideą warsztatów jest rozwój podmiotowy w przestrzeni sztuki oraz uświadomienie jej roli w kształtowaniu świadomości kulturowej.

Podczas zajęć uczestnicy mogą odbyć fascynujące wyprawy w głąb sztuki, poznać sylwetki Wielkich Artystów, tajniki różnorodnych technik plastycznych, a przede wszystkim odkryć i rozwinąć indywidualne zdolności twórcze. Warsztaty pozwalają zrozumieć, że rozwijanie zdolności artystycznych wzbogaca świadomość młodego człowieka a także pozwala uwierzyć we własne możliwości. Rodzi wartości przydatne w każdym zawodzie a przede wszystkim przyczynia się do ogólnego rozwoju osobowości. Zajęcia mają uzmysłowić, iż sztuka to nie tylko spotkanie z pięknem i harmonią, to również okazja do refleksji i dyskusji, do gimnastyki umysłu oraz gry skojarzeń a nade wszystko do stawiania pytań o świecie i o nas samych.

zobacz film:

instruktor:

Aleksandra Rykała

Urodzona w Siedlcach. W roku 2007 ukończyła z wyróżnieniem Wydział Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Absolwentka podyplomowych studiów Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Członkini nieformalnej grupy artystycznej „Ławeczka”,  stypendystka Prezydenta Miasta Siedlce.               

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem a także scenografią i projektowaniem wnętrz oraz animacją kultury. Inspiracją w jej twórczości jest niezgłębiona natura przestrzeni a także jednostka ludzka będąca w ścisłym, emocjonalnym związku z miejscem i wzajemne ich relacje. Malarska przestrzeń stanowi teren poszukiwania autentycznego „ja”, wyrażania osobowości a przede wszystkim wewnętrznego doświadczania rzeczywistości.

plan zajęć:

plan zajęć zostanie udostępniony wkrótce

opłaty:

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Miesięczna opłata wynosi 80 zł.

zobacz zdjęcia:

Skip to content