Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Wyższy poziom sokołowskiej kultury
projekty:
Wyższy poziom sokołowskiej kultury
projekty:
Wyższy poziom sokołowskiej kultury
projekty:
Wyższy poziom sokołowskiej kultury

Projekt na lata 2023 – 2025

Wyższy poziom kultury – zmiana konstrukcji dachu, zagospodarowanie poddasza na cele edukacyjne ETAP 2

Sokołowski Ośrodek Kultury znalazł się wśród 186 beneficjentów (na 794 złożonych wniosków), którzy otrzymali dofinansowanie z programu Infrastruktura Domów Kultury 2023, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Na realizację projektu pn. “Wyższy poziom sokołowskiej kultury – zmiana konstrukcji dachu, zagospodarowanie poddasza na cele edukacyjne ETAP 2” (kontynuacja prac zapoczątkowana w 2022 roku), otrzymaliśmy od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 letnią dotację w wysokości 400 000 zł, na każdy rok. Łącznie na realizację zadań w latach 2023; 2024; 2025, Ministerstwo przeznaczyło 1.200.000 zł.,  które w całości zostaną przeznaczona na remont, adaptacje i wyposażenie II piętra (część południowa i wschodnia) budynku SOK. 

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zgodnie z regulaminem środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę konstrukcji dachu, termomodernizację, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych;
  •  zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.
Skip to content