W odwiedzinach u Sienkiewicza

Rok 2016 to czas szczególnych sienkiewiczowskich rocznic. To rok w którym przypada 100 rocznica śmierci pisarza, to także rok 50- lecia istnienia muzeum w miejscu jego