Sokołowski Tygiel Kulturalny

Sokołowski Ośrodek Kultury, od dnia 9 maja 2016 r. rozpoczął działania realizacji projektu „Sokołowski Tygiel Kulturalny”. W dniu 8 stycznia 2018 r. zawarto umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania.

Kwota dofinansowania przyznana na ten cel wyniosła 1. 361. 021,81 PLN Planowany dzień zakończenia prac przypadnie na 30 czerwca 2020 r.

Realizacja projektu „Sokołowski Tygiel Kulturalny” będzie miała na celu zgromadzenie zasobów kultury,  zwiększenie dostępności do historii i regionu związanego z Wielkim Gościńcem Litewskim, zachowania dziedzictwa, rozwojowi nowych form kulturowych, rozszerzeniu oferty kulturalnej oraz usunięciu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Zmodernizowane pomieszczenia będą pełnić funkcje: centrum informacji historycznej o regionie i potencjale turystycznym regionu związanym ze szlakiem WGL, a także funkcje edukacyjne, wystawowe i gastronomiczne. Funkcje o charakterze informacyjnym i edukacyjnym powiązane będą z ekspozycją muzealną, punkt informacji i obsługi przeznaczony dla osób odwiedzających, powiązany z turystyką i restauracją regionalną, z możliwością organizacji warsztatów kulinarnych.

Komentarze
Szymon Grochowski

Related posts