Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
EtnoPolska 2023
projekt zakończony
projekty:
EtnoPolska 2023
projekt zakończony
projekty:
EtnoPolska 2023
projekt zakończony
projekty:
EtnoPolska 2023
projekt zakończony

Sokołowski Ośrodek Kultury znalazł się w gronie 345 beneficjentów (na rekordową liczbę 2069 złożonych wniosków), którzy otrzymali dofinansowanie z programu Etno Polska 2023, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Łączna kwota dofinansowania do działań beneficjentów w tym roku wynosi 12 000 000 złotych.

Na realizację projektu pn. “Mały i duży poznaje swoje źródło”, realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca “Sokołowianie”, otrzymamy dofinansowanie w wysokości 38000 zł. Autorami projektu są: Iwona Kopiwoda oraz Grzegorz Gil.

Zamierzeniem projektu jest przedstawienie przez ZPiT “Sokołowianie” programów edukacyjnych związanych z rodzimym folklorem: sobótkowego oraz żniwnego, które umożliwią zapoznanie się, przypomnienie i uchronienie od zapomnienia obrzędów i zwyczajów związanych z przesileniem dnia i nocy oraz zwyczajów żniwnych na ziemi sokołowskiej. Wartością dodaną projektu będzie nagranie muzyki ludowej i utworów sobótkowych, które będą inspiracją i materiałem dydaktycznym dla nauczycieli.

Program EtnoPolska zakłada realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, szczególnie w społeczeństwach oddalonych od ośrodków życia kulturalnego, w miejscowościach poniżej 50 tysięcy mieszkańców.

Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Nagrania do pieśni sobótkowych i żniwnych powstałe w ramach projektu:

Skip to content