Sokołowski Ośrodek Kultury
edukacja:
Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
edukacja:
Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
edukacja:
Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
edukacja:
Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
forma działalności:
wykłady edukacyjne
koordynator:
Alina Simanowicz
wiek uczestników:
seniorzy

Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest propozycją edukacyjną skierowaną do osób dojrzałych, które nie pracują już zawodowo, a mają czas na realizację swoich pasji i zainteresowań. Jest to inicjatywa mająca na celu aktywizację intelektualną osób dorosłych. 

SUTW istnieje od lutego 2004 roku. Jest jednym z najstarszych na Mazowszu po warszawskim i płockim. W małym około 20 tys. mieście przy pomocy Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki został powołany SUWT jako nowa forma edukacyjna skierowana do seniorów. Uniwersytet od samego początku pełni w naszym mieście ważną rolę edukacyjną. Nieustannie cieszy się bardzo dużą popularnością.

Oferta programowa Uniwersytetu dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań słuchaczy, podstawową formą działalności są wykłady, które obejmują wiedzę z różnych dziedzin kultury, sztuki, literatury, architektury, historii, spraw społecznych  a  także  turystyki  i profilaktyki zdrowia. Prowadzone przez wybitnych naukowców, specjalistów w swoich dziedzinach. Oprócz wykładów odbywają się zajęcia warsztatowe, sesje wyjazdowe oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Udział w zajęciach warsztatowych uświadamia, że w każdym wieku można rozwijać swoje predyspozycje i talenty, które być może uśpione, nie mogły się wcześniej ujawnić.

koordynator:

Alina Simanowicz

Animator i organizator wielu wydarzeń artystycznych Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Autorka edukacyjnych projektów kulturalnych. Uczestniczyła w powoływaniu i tworzeniu Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Koordynator działań edukacyjnych i współpracy z sokołowskimi Seniorami. Z wykształcenia pedagog, ukończyła wydział psychologii i pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego filii w Białymstoku.

Pracę w kulturze traktuje jako ciągłe nowe wyzwania i zadania, które realizowane z pasją dają zadowolenie oraz satysfakcję, ale też są bodźcem do poszukiwania ciekawych pomysłów i propozycji dla lokalnego środowiska, pamiętając o zasadzie pewnej symbiozy jaka powinna zachodzić pomiędzy organizatorem a odbiorcą.

zobacz zdjęcia:

było: SUTW
na zdjęciu olga mrawiec
8 maja 2024
na zdjęciu joanna lewandowska
10 kwietnia 2024
Skip to content