Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Nowy poziom sokołowskiej kultury
projekt zakończony
projekty:
Nowy poziom sokołowskiej kultury
projekt zakończony
projekty:
Nowy poziom sokołowskiej kultury
projekt zakończony
projekty:
Nowy poziom sokołowskiej kultury
projekt zakończony

Sokołowski Ośrodek Kultury znalazł się wśród 70 beneficjentów (na 870 złożonych wniosków), którzy otrzymali dofinansowanie z programu Infrastruktura Domów Kultury 2022, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Na realizację projektu pn. “Nowy poziom sokołowskiej kultury – przebudowa dachu i zagospodarowanie poddasza budynku SOK na cele edukacyjne” otrzymaliśmy od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 500 000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia.

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Zgodnie z regulaminem środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:

  • roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  •  zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;
  •  przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

sala przed przebudową:

sala po przebudowie:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Skip to content