Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Inspiracje 2018
projekt zakończony
projekty:
Inspiracje 2018
projekt zakończony
projekty:
Inspiracje 2018
projekt zakończony
projekty:
Inspiracje 2018
projekt zakończony

INSPIRACJE to projekt Mazowieckiego Instytutu Kultury, którego autorką jest Magda Chabros. Nadrzędną ideą jest aktywna edukacja, skierowana na uczestnictwo w twórczym działaniu, wymianie doświadczeń i integracji artystycznej.

Projekt ma charakter edukacyjno – upowszechnieniowy; wypełnia lukę w tym kierunku sztuki, będąc także odpowiedzią na potrzeby młodego środowiska o twórczych zainteresowaniach.

Sokołowski Ośrodek Kultury jest współorganizatorem projektu.

Skip to content