Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
3. SokoLove Film Festival
projekt zakończony
projekty:
3. SokoLove Film Festival
projekt zakończony
projekty:
3. SokoLove Film Festival
projekt zakończony
projekty:
3. SokoLove Film Festival
projekt zakończony

Sokołowski Ośrodek Kultury w 2021 r. zrealizował projekt pn. “SokoLove Film Festival”, na który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

SokoLove Film Festiwal to wydarzenie stworzone z miłości do kina. Celem festiwalu jest popularyzacja polskiego kina artystycznego i niekomercyjnego, a tym samym edukacja widzów w zakresie dokonań polskiej kinematografii, autorstwa zarówno doświadczonych twórców, jak i młodych artystów i debiutantów. Festiwal jest odpowiedzią na potrzebę dostępności kina artystycznego u widzów ceniących kino o wysokich walorach artystycznych, a także na potrzebę utrwalania tożsamości kulturowej, jaką niewątpliwie są dokonania polskiej kinematografii.

Projekt SokoLove Film Festival zakładał przeprowadzenie cyklu projekcji filmowych oraz spotkań i dyskusji z zaproszonymi gośćmi.

SokoLove Film Festiwal to nie tylko filmy, to także ludzie kina. Z naszym festiwalem współpracują uznani dziennikarze i krytycy filmowi. Przed seansami prelegenci nakreślają widzom sylwetki twórców i konteksty powstawania obrazu oraz bez narzucania interpretacji i streszczania filmu wytyczają tropy interpretacyjne. Podczas festiwalu nie tylko oglądamy filmy, ale też o nich rozmawiamy – po seansie nie może zabraknąć dyskusji monitorowanej przez naszych gości.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu wstęp na wszystkie pokazy i spotkania był bezpłatny.

Skip to content