Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Powstanie Styczniowe 1863-1864
projekt zakończony
projekty:
Powstanie Styczniowe 1863-1864
projekt zakończony
projekty:
Powstanie Styczniowe 1863-1864
projekt zakończony
projekty:
Powstanie Styczniowe 1863-1864
projekt zakończony

Od stycznia br. Sokołowski Ośrodek Kultury realizuje projekt pt. „Pro fide et Patria – Powstanie Styczniowe na ziemi sokołowskiej”, którego głównym celem jest wzbudzenie zainteresowania mieszkańców miasta wydarzeniami lat 1863-1864 i rolą ich przodków, którą pełnili w walkach o niepodległość.

Projekt kierowany jest do bardzo szerokiej i różnorodnej grupy odbiorców tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Zainteresowani mają okazję uczestniczyć w szeregu rozmaitych działań takich jak: warsztaty artystyczne, konferencje, sesje wyjazdowe czy spotkania artystyczno-edukacyjne.

Pierwsze z nich mamy już za sobą, a niebawem odbędą się kolejne wydarzenia, które miejmy nadzieję spotkają się z równie dużym zainteresowaniem mieszkańców ziemi sokołowskiej.

Efektem końcowym realizacji tego przedsięwzięcia będzie wystawa plenerowa, oraz dedykowany do niej katalog, który stanowić będzie trwałe źródło wiedzy o historii działań powstańczych i lokalnych bohaterach regionu sokołowskiego.

Pierwszym działaniem projektu była inaugurująca całe przedsięwzięcie konferencja historyczna “Powstanie Styczniowe na ziemi sokołowskiej. Zaproszeni prelegenci przybliżyli zgromadzonym na sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury słuchaczom przebieg powstania w naszym regionie, etos związany z powstaniem oraz sylwetki powstańców związanych z ziemią sokołowską.

Jednym z działań przewidzianych w projekcie jest konkurs filmowy pt. „Etos Powstania Styczniowego na ziemi sokołowskiej” kierowany do uczniów kl. VII-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, który polega na stworzeniu krótkiego filmu o tematyce związanej z etosem powstańczym. Zarówno dla uczestników jak i ich opiekunów przewidziane są atrakcyjne nagrody! Wierzymy, że ta forma konkursowa nie tylko będzie atrakcyjna dla młodych ludzi, ale również stanie się wartościowym źródłem wiedzy dla ich rówieśników z terenu miasta Sokołów Podlaski i powiatu sokołowskiego.

Kolejnymi działaniami realizowanymi w ramach projektu są cykle warsztatowe. W harmonogramie projektu przewidziane są warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, których celem jest przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej Powstania Styczniowego, a następnie powstanie prac plastycznych związanych z symboliką powstańczą. Z kolei młodzież szkolna bierze udział w warsztatach edukacyjnych, podczas których przekazywana jest szczegółowa wiedza na temat przebiegu Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Sokołowskiej oraz w wyjazdowych warsztatach – do Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie, do Centrum Dialogu Kultur w Węgrów oraz do Archiwum Państwowego w Siedlcach. Do grupy najstarszych odbiorców skierowane warsztaty artystyczne, podczas których tworzone są prace związane z symboliką powstańczą. Prace powstałe podczas warsztatów zostaną zaprezentowane podczas wewnętrznej wystawy w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Warto wspomnieć, że wniosek o dofinansowanie tego działania ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” złożony przez pracowników SOK zajął drugie miejsce w ogólnopolskiej klasyfikacji i otrzymał środki w wysokości 66 000 zł, które w całości zostaną przeznaczone na realizację tego przedsięwzięcia.

Projekt “Pro fide et Patria – Powstanie Styczniowe na ziemi sokołowskiej” realizujemy przy wsparciu partnerów. Głównym partnerem w realizacji zadania jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim.

Pozostałymi partnerami są: Archiwum Państwowe w Siedlcach, Muzeum Zbrojownia w Liwie, Stowarzyszenie Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim im. K.K. Baczyńskiego, Zespół Szkół Salezjańskich Lux Sapientiae w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

Skip to content