Sokołowski Ośrodek Kultury
galeria Dom:
Prezentacje Indywidualne
Sokołowscy twórcy
wystawa czynna: 15/11/2021 - 11/12/2021
galeria Dom:
Prezentacje Indywidualne
Sokołowscy twórcy
wystawa czynna: 15/11/2021 - 11/12/2021
galeria Dom:
Prezentacje Indywidualne
Sokołowscy twórcy
wystawa czynna: 15/11/2021 - 11/12/2021
galeria Dom:
Prezentacje Indywidualne
Sokołowscy twórcy
wystawa czynna: 15/11/2021 - 11/12/2021

W Galerii Dom prezentowane są prace będące efektem indywidualnych inspiracji i wyboru twórców pochodzących z Sokołowa Podlaskiego i okolic.

Celem działania naszego Ośrodka jest tworzenie i upowszechnianie kultury. To zadanie realizujemy między innymi poprzez powoływanie grup twórczych w wielu dziedzinach. Aktywizując je, inspirując i mobilizując do pracy, zapewniając odpowiednią bazę, budujemy różnorodne i bogate środowisko, które tworzy kulturę miasta i całej ziemi sokołowskiej.

Sokołowski Ośrodek Kultury stanowi platformę rozwoju pasji i zainteresowań artystycznych mieszkańców, a także swoistą szkołę, w której mogą oni zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia.

Od 2007 roku takim środowiskiem, które kreatywnie buduje koloryt lokalnej kultury jest Grupa Plastyczna „W Drodze”. Jej członkowie zajmujący się malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, od kilkunastu lat tworzą wspólne wystawy w ramach cyklu „Sokołowscy Twórcy”.

To nie tylko piękna, ale także bardzo ważna działalność! Sztuki plastyczne stanowią bowiem istotną część kultury lokalnej, a w konsekwencji również i kultury narodowej. Wynikiem stałych zajęć, spotkań, cyklicznych plenerów i wernisaży jest widoczny wzrost zainteresowania całej społeczności tego typu twórczością, a wystawy prezentowane w Galerii „Dom” za każdym razem przyciągają rzesze odwiedzających.

„Sokołowscy Twórcy” to niezwykle ważny cykl, który stanowi chlubę sokołowskiej kultury.

Marcin Celiński

W wystawie biorą udział:

 • Joanna Błońska 
 • Adam Borowy
 • Piotr Daniluk
 • Marta Gregorczuk
 • Aneta Kocak
 • Teresa Kondracka
 • Andrzej Kublik
 • Ewa Kunicka
 • Piotr Marciniak 
 • Elżbieta Miłobędzka
 • Roman Postek
 • Andrzej Radziszewski
 • Elżbieta Radziszewska   
 • Helena Romańska
 • Małgorzata Świsłowska 
 • Anna Wrzosek 
 • Katarzyna Zalewska 

obejrzyj prace:

galeria Dom: wystawy
na zdjęciu praca anny wrzosek
06/05/2024 - 09/06/2024
Grupa plastyczna "W Drodze"
19/02/2024 - 06/04/2024
Helena Jacyno Zuzanna Gajos
na zdjęciu obraz łukasza sobkowiaka
11/12/2023 - 05/02/2023
Łukasz Sobkowiak
Skip to content