Sokołowski Ośrodek Kultury
galeria Dom:
Malowany jazz
wystawa poplenerowa
wystawa czynna: 06/10/2021 - 20/10/2021
galeria Dom:
Malowany jazz
wystawa poplenerowa
wystawa czynna: 06/10/2021 - 20/10/2021
galeria Dom:
Malowany jazz
wystawa poplenerowa
wystawa czynna: 06/10/2021 - 20/10/2021
galeria Dom:
Malowany jazz
wystawa poplenerowa
wystawa czynna: 06/10/2021 - 20/10/2021

Projekt “Malowany jazz” – twórcze działania międzypokoleniowe realizowany jest przez Sokołowski Ośrodek Kultury od kwietnia tego roku. Program obejmuje zajęcia warsztatowe dla młodzieży i seniorów, wykłady oraz plener malarski w malowniczym Drohiczynie nad Bugiem.

Myślą przewodnią projektu są słowa polskiej prof. Ireny Wojnar, specjalistki w teorii wychowania estetycznego:

Dzieła sztuki są przecież w nas, to w nas brzmi muzyka, w nas płótna malowane żyją jako obrazy, to w nas, w naszych wzruszeniach, zyskują prawdziwe istnienie zdarzenia opowiadane. Zewnętrzny świat sztuki wdziera się w wewnętrzne życie, stwarzając jego bogactwo.

W tę niezwykle barwną, muzyczno-malarską podróż, uczestników Projektu wprowadzili wykładowcy: Igor Pogorzelski i Agnieszka Sobczyńska oraz prowadzący warsztaty artystyczne Ewa Anna Rykała, Aleksandra Rykała i Piotr Marciniak, zaszczepiając miłość do świata jazzu i sztuk pięknych.

Podczas wspólnej wędrówki zrodził się dialog muzyki z plastyką, który nieustannie ewoluował. Pojawiły się refleksje czy dwa światy artystyczne: jazz i plastyka mogą być wzajemną inspiracją w procesie twórczym? Czy muzyka jazzowa może być prowokacją do oddania “malarskiej istoty jazzu” za pomocą plamy, kreski czy śladu ekspresji rzuconego na płótno?

posłuchaj reportażu z pleneru:

Pokłosiem zajęć warsztatowych i pleneru jest wystawa prezentowana w Galerii Dom Sokołowskiego Ośrodka Kultury. W wystawie bierze udział 30 uczestników Projektu.

Wernisaż odbył się 6 października podczas uroczystego finału projektu. Akcentem muzycznym był koncert w rytmach Swingu i Jazzu w wykonaniu “Retro Ochestra”.

Zachętą do obejrzenia wystawy niech będą słowa Ewy Anny Rykała prowadzącej warsztaty:

Każdy z uczestników przekazał w pracach ważną cząstkę siebie, swojego wnętrza, swoich emocji i nastrojów. Jeden temat a tak wiele interpretacji, tak wiele indywidualnych spojrzeń, ale wszystkie prace można nazwać artystycznymi frazami, które wspólnie tworzą jeden wyrazisty, bardzo malowniczy utwór muzyczno-plastyczny.

Wystawę prac można oglądać do 20 października, na którą serdecznie zapraszają autorzy i organizatorzy.

Czy uczestnikom Projektu udało się odnaleźć malarską inspirację w jazzie i przenieść ją na płótno? Czy rzeczywiście świat sztuk artystycznych nie ma granic we wzajemnym przenikaniu i poszukiwaniu dróg twórczych? Na te i inne muzyczno – plastyczne refleksje można będzie poszukać odpowiedzi podczas zwiedzania wystawy “Malowany Jazz”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

obejrzyj prace:

galeria Dom: wystawy
na zdjęciu praca anny wrzosek
06/05/2024 - 09/06/2024
Grupa plastyczna "W Drodze"
19/02/2024 - 06/04/2024
Helena Jacyno Zuzanna Gajos
na zdjęciu obraz łukasza sobkowiaka
11/12/2023 - 05/02/2023
Łukasz Sobkowiak
Skip to content