Sokołowski Ośrodek Kultury
galeria Dom:
Codzienne światło
Jadwiga Maria Jarosiewicz
wystawa czynna: 21/03/2022 - 04/05/2022
galeria Dom:
Codzienne światło
Jadwiga Maria Jarosiewicz
wystawa czynna: 21/03/2022 - 04/05/2022
galeria Dom:
Codzienne światło
Jadwiga Maria Jarosiewicz
wystawa czynna: 21/03/2022 - 04/05/2022
galeria Dom:
Codzienne światło
Jadwiga Maria Jarosiewicz
wystawa czynna: 21/03/2022 - 04/05/2022

Wystawa “Codzienne światło” to prace Jadwigi Marii Jarosiewicz, malarki i scenografki.

Ten niezwykły efekt emocjonalny i filozoficzny artystka uzyskuje poprzez technikę kładzenia farby, eliminacje konturowości, impresjonistyczną rolę światła. Jej pociągnięcia pędzla są zdecydowane, pewne, znamionują emocjonalny i spontaniczny stosunek do aktu tworzenia. Barwne plamy przenikają się wzajemnie, malowany podmiot łagodnie jest eksponowany przez tło. Ale równocześnie pomiędzy podmiotem a tłem zachowana jest harmonia kolorystyczna, która buduje nastrój obrazu

Jerzy Skrobot z Krakowa

Jadwiga Maria Jarosiewicz

Malarka i scenografka, urodziła się w Przemyślu. Ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego oraz Podyplomowe Studium Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Kreutz Majewskiego. Posiada duży dorobek twórczy w obydwu dziedzinach.

Jako scenograf zrealizowała ponad 100 premier, głównie w teatrach operowych w Polsce i za granicą, m.in w Niemczech, Japonii, Chinach, Anglii i na Kubie. Wiele projektów przygotowała dla Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, m.in. do „Halki” i „Śpiewnika domowego” Stanisława Moniuszki w reżyserii Marii Fołtyn. Współpracowała z Teatrem Polskim w Warszawie pod dyrekcją Kazimierza Dejmka.

Intensywne związki z teatrem nigdy nie przeszkodziły Jadwidze Marii Jarosiewicz uczestniczyć w życiu plastycznym. Wiodącym tematem jej malarstwa jest człowiek. Jest portrecistką ludzi i zwierząt. Zwraca się również ku tematom sakralnym, m.in. ostatnia wystawa JESTEM – Galeria Dom Sokołowskiego Ośrodka Kultury czy udział w Quadriennale Betesda. Swoje prace malarskie i scenograficzne prezentowała na około 50 wystawach indywidualnych, i wielu zbiorowych. Jest związana twórczo z rodzinnym Podkarpaciem i Podkarpacką Zachętą – tutaj powstało wiele jej obrazów. Uczestniczy co roku w plenerach malarskich w Boguchwale, Wiśniowej i w Reymontówce. Bierze udział w wielu ważnych wystawach i aukcjach o charakterze charytatywnym, m.in. „Bliźniemu swemu” na rzecz Towarzystwa im. Św. Brata Alberta, „Aukcji Wielkiego Serca”, Aukcji „Aperio” i Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i muzealnych w Polsce i na świecie.

obejrzyj katalog:

obejrzyj prace:

galeria Dom: wystawy
na zdjęciu praca anny wrzosek
06/05/2024 - 09/06/2024
Grupa plastyczna "W Drodze"
19/02/2024 - 06/04/2024
Helena Jacyno Zuzanna Gajos
na zdjęciu obraz łukasza sobkowiaka
11/12/2023 - 05/02/2023
Łukasz Sobkowiak
Skip to content