Sokołowski Ośrodek Kultury
galeria Dom:
20-lecie ZPiT “Sokołowianie”
wystawa jubileuszowa
wystawa czynna: 27/05/2022 - 14/06/2022
galeria Dom:
20-lecie ZPiT “Sokołowianie”
wystawa jubileuszowa
wystawa czynna: 27/05/2022 - 14/06/2022
galeria Dom:
20-lecie ZPiT “Sokołowianie”
wystawa jubileuszowa
wystawa czynna: 27/05/2022 - 14/06/2022
galeria Dom:
20-lecie ZPiT “Sokołowianie”
wystawa jubileuszowa
wystawa czynna: 27/05/2022 - 14/06/2022

Od początku istnienia nasz zespół – Zespół Pieśni i Tańca “Sokołowianie” jest ostoją podlaskiego folkloru i tradycji. Folkloru, który wyrasta z rodzimych korzeni, jest ciągle żywy i barwny, a odbiorców ujmuje przede wszystkim swoją autentycznością i siłą ludowego przekazu wyrażaną poprzez muzykę, taniec i śpiew. Jednak “Sokołowianie” to przede wszystkim wspaniali ludzie – tancerze, muzycy i instruktorzy.

Od dwóch dekad systematycznie zwiększamy swój dorobek artystyczny tworząc nowy repertuar i oryginalne choreografie. Przez lata zgromadziliśmy ogromny dobytek w postaci programów artystycznych oraz tysięcy kostiumów i rekwizytów. Jednak nie to jest największym dziedzictwem i dumą “Sokołowian”. Od zawsze największą wartością dla nas są ludzie i międzypokoleniowe przyjaźnie. To wspólna pasja, determinacja i miłość do folkloru scala ten zespół sprawiając, że jego członkowie są sobie niemal tak bliscy jak rodzina.

Warto podkreślić, że członkostwo w szeregach tej grupy jest nie tylko ogromnym wyróżnieniem, ale też wyrzeczeniem równoznacznym z systematycznością, wysiłkiem fizycznym i walką ze swoimi słabościami. Regularnie bowiem, każdy tancerz musi mierzyć się z pracą nad nowym układem choreograficznym, doskonaleniem techniki tańca czy śpiewu, a przede wszystkim z pracą nad sobą samym. Codziennością są wielogodzinne, często wyczerpujące próby, a to wszystko po to, by za chwilę odczuwać ogrom satysfakcji, czerpać radość z udanego występu i zachwytu publiczności, a także mieć świadomość, że jest się w elitarnym gronie najlepszych tancerzy w kraju. Wielkim zaszczytem są dla nas pozytywne opinie ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF wyrażane podczas licznych ogólnopolskich czy międzynarodowych koncertów i festiwali. W ostatnim czasie kolejnej weryfikacji komisji zostały poddane trzy grupy tancerzy, które podczas uroczystego koncertu wykonały m. in. tańce podlaskie, opoczyńskie, warszawskie oraz premierowo tańce mieszczan żywieckich, biłgorajskie i romskie. I tym razem długie tygodnie ciężkiej pracy zaowocowały pozytywną oceną komisji, a zespół uzyskał certyfikat na kolejnych pięć lat.

W ciągu dwudziestu lat pracy Zespół Pieśni i Tańca “Sokołowianie” stał się grupą międzypokoleniową, w której szeregi wstępują kolejni tancerze. Wielką dumą napawa nas fakt, że Ci, którzy jeszcze niedawno zaczynali swoją przygodę z folklorem, dzisiaj przyprowadzają na próby własne pociechy, pielęgnując miłość do polskiej kultury ludowej oraz nieustannie rozwijając swoje pasje i “zarażając” nimi młodsze pokolenia. Dzięki temu jesteśmy przekonani, że pamięć o naszej grupie będzie celebrowana jeszcze przez długie lata, a my nadal będziemy mogli wyznaczać nowe cele i podejmować kolejne taneczne wyzwania.

Doskonale wiemy, że sama pasja nie jest gwarantem sukcesu. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Przyjaciołom Zespołu Pieśni i Tańca “Sokołowianie”, którzy od lat udzielają nam wsparcia nie tylko duchowego, ale również finansowego. Nasze sukcesy są również Waszą zasługą! Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Bogusława Karakuli, Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski i całego zespołu Sokołowskiego Ośrodka Kultury, dzięki którym nasza przygoda się rozpoczęła i nieustannie trwa… Za nami wspaniałe, niezwykle owocne dwudziestolecie!

Iwona Kopiwoda, Anna M. Maliszewska, Kazimierz Soszka

obejrzyj wystawę:

galeria Dom: wystawy
na zdjęciu praca anny wrzosek
06/05/2024 - 09/06/2024
Grupa plastyczna "W Drodze"
19/02/2024 - 06/04/2024
Helena Jacyno Zuzanna Gajos
na zdjęciu obraz łukasza sobkowiaka
11/12/2023 - 05/02/2023
Łukasz Sobkowiak
Skip to content