Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej
20 marca 2023
było:
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej
20 marca 2023
było:
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej
20 marca 2023
było:
Wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej
20 marca 2023

W ramach projektu “Pro fide et Patria – Powstanie Styczniowe na ziemi sokołowskiej” Sokołowski Ośrodek Kultury wraz głównym partnerem – Miejską Biblioteką Publiczną w Sokołowie Podlaskim, zaprosił młodzież z zaprzyjaźnionych szkół sokołowskich do udziału w wyjazdowych warsztatach edukacyjnych.

Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim oraz z Zespołu Szkół Salezjańskich “Lux Sapientiae” w Sokołowie Podlaskim mieli okazję odwiedzić Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie oraz Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie. Wizyty pogłębiły wiedzę na temat Powstania Styczniowego na naszych ziemiach. Podczas warsztatów na Zamku w Liwie młodzi uczestnicy mogli zobaczyć i dotknąć autentycznych broni używanych podczas powstania oraz posłuchać wykładu na temat militariów używanych w walkach powstańczych. Wizyta w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie dała sposobność do wysłuchania wykładu na temat przebiegu jednej z najważniejszych bitew powstania na naszych ziemiach (w której wzięło udział wielu mieszkańców powiatu sokołowskiego) – Bitwy pod Węgrowem stoczonej 3 lutego 1863 roku. Przy tej okazji uczniowie odwiedzili miejsce pamięci bitwy. W miejscu gdzie pochowano licznych poległych w bitwie uczestnicy wyjazdu złożyli hołd powstańcom oraz zapalili pamiątkowy znicz.

Uczniów z Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim zaprosiliśmy do udziału w warsztatach w Archiwum Państwowym w Siedlcach. Uczestnicy warsztatów nie tylko mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, ale mogli również poznać charakterystykę pracy z materiałami archiwalnymi. Podczas pracy z dokumentami archiwalnymi mogli odszukać wątki związane z powstańcami działającymi na ziemi sokołowskiej, m.in. księdzem Stanisławem Brzóską, Franciszkiem Wilczyńskim, Franciszkiem Ksawerym Bielińskim, Feliksem Bartczukiem i wieloma innymi. Nie brakowało ciekawych pytań, które prowokowały do wspólnej dyskusji na temat losów potomków powstańców oraz aktualności postaw patriotycznych we współczesnym świecie.

Dofinansowano ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Skip to content