Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
SUTW: Abraham – niezwykła historia
30 grudnia 2016
było:
SUTW: Abraham – niezwykła historia
30 grudnia 2016
było:
SUTW: Abraham – niezwykła historia
30 grudnia 2016
było:
SUTW: Abraham – niezwykła historia
30 grudnia 2016

Tematy wykładów Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku charakteryzują się dużą różnorodnością. Tym razem, 24 listopada, rolę wykładowcy pełnił dyrektor SOK – Marcin Celiński, który swoim wystąpieniem rozpoczął cykl poświęcony Biblii.

I chociaż wszystkim wydaje się, że doskonale znają zawarte w niej mądrości, to warto czasami pochylić się nad jej treścią i porozmawiać o zapisanych historiach i występujących postaciach. Pierwszą z nich, o której opowiedział wykładowca, był Abraham. Postać niezwykle ciekawa, która pojawia się niemalże we wszystkich religiach świata.

Abraham, Ojciec wiary, tak często o nim mówimy, a jednak zdarza nam się powtarzać to określenie nie znając ani jego rodowodu, ani tego, co tak naprawdę ono znaczy – rozpoczął swój wykład Marcin Celiński.

Historia Abrahama jest jedną z najczęściej przytaczanych, a jego losy opisane w trzynastu rozdziałach Księgi Rodzaju mają być przykładem wielkiej wiary i bezgranicznego zaufania ułomnego człowieka, do wielkiego Boga.

Seniorzy z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem wysłuchali wystąpienia, które nagrodzili gromkimi brawami i słowami uznania. Na zakończenie Marcin Celiński po raz kolejny zachęcił słuchaczy do czytania Pisma Świętego i jego analizy.

-Pamiętajmy, że nie da się zrozumieć Nowego Testamentu bez znajomości starej części. – podkreślił wykładowca.

Kolejny wykład SUTW odbędzie się 8 grudnia. Tym razem gościem będzie przedstawiciel policji, który opowie o niebezpieczeństwach na jakie narażone są osoby starsze, oraz zdradzi jak się przed nimi ustrzec.

Skip to content