Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Spotkanie muzeów na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
1 grudnia 2021
było:
Spotkanie muzeów na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
1 grudnia 2021
było:
Spotkanie muzeów na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
1 grudnia 2021
było:
Spotkanie muzeów na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego
1 grudnia 2021

Muzea na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego – pod taką nazwą 1 grudnia w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli muzeów położonych na szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego. Jego celem było nawiązanie współpracy, która umożliwi rozwój szlaku oraz zwiększy szansę dotarcia do większej liczby turystów.

Podczas spotkania każda placówka zaprezentowała dziedzictwo swojego regionu, swojej jednostki, omówione zostały wspólne działania na przyszłość.

Szlak Wielkiego Gościńca Litewskiego a szczególnie jego podlaska część wciąż posiadają nieodkryte miejsca. Współpraca pozwoli połączyć siły, by utworzyć konkretne produkty turystyczne, z których skorzystać będą mogli turyści indywidualni jak i grupy zorganizowane, oczywiście według własnych upodobań i zainteresowań.

Po wysłuchaniu krótkich wykładów związanych ze szlakiem WGL uczestnicy spotkania zgromadzili się w “Stacji Sokołów” – pierwszym i jedynym muzeum opowiadającym o tym dawnym trakcie handlowo-pocztowym. To tu mogli poznać cały zamysł powstania szlaku, to tu mogli wymienić wizje dalszej współpracy.

obejrzyj zdjęcia:

Skip to content