Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Prace naszych Artystów w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
7 kwietnia 2022
było:
Prace naszych Artystów w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
7 kwietnia 2022
było:
Prace naszych Artystów w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
7 kwietnia 2022
było:
Prace naszych Artystów w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
7 kwietnia 2022
plakat wystawy Jestem

7 kwietnia br. w Muzeum I Mt 5,14 – Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbył się wernisaż wystawy “JESTEM. Wejście w nieśmiertelność”.

Otwarcia wystawy dokonał dyrektor Muzeum Piotr Dmitrowicz, ks. dr Paweł Bijak, przedstawiciel kardynała Kazimierza Nycza, dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marcin Celiński i kurator wystawy Joanna Błońska.

W wystawie bierze udział dwudziestu artystów: Andrzej Kalina, Maria Sabina, Krzysztof Bartnik, Piotr Marciniak, Mikołaj Malesza, Agata Maślankiewicz, Barbara Pierzgalska, Łukasz Piaskowski, Joanna Błońska, Tomasz Nowak, Halina Cholewka, Mirosława Rochecka, Elżbieta Grzybek, Aleksandra Grzybek, Zdzisława Ludwiniak, Anna Kaczor, Aleksandra Rykała, Roman Postek, Stanisław Białogłowicz.

Joanna Błońska w nawiązaniu do słów dyrektora Muzeum, który mi. in. wspomniał o wojnie na Ukrainie, o jedności z ofiarami wojny, podkreśliła, jak bardzo ważny jest obecnie temat wystawy. Mówiła o odpowiedzialności artystów, o czym wspomniał także ks. dr Paweł Bujak, za podejmowane przez nich tematy prac.

Odpowiedzialność artystów – to był także temat rekolekcji głoszonych przez Jana Pawła II. Zaznaczyła, że słowa papieża Franciszka, który powiedział, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to co się dzieje na Ukrainie, nabierają znaczenia mając świadomość, że grzech każdego człowieka, uderza w cały świat. Jest to dla nas czas działania ale i głębokiej refleksji.

JESTEM KTÓRY JESTEM do słów Boga nawiązał m.in. Marcin Celiński – dyrektor SOK, podkreślając Jego wieczną Obecność, nieprzemijalność i potrzebę konfrontowania się z tym tematem artystów.

Wystawie towarzyszy myśl:

Sztuka jest ze swej natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na Tajemnicę

List do Artystów. Jan Paweł II

Wystawę można oglądać do 6 czerwca 2022r. w Muzeum IMT 5,14 – Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego ul. Prymasa Augusta Hlonda 1, Miasteczko Wilanów.

obejrzyj zdjęcia:

Skip to content