Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023
było:
Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023
było:
Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023
było:
Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023
Na zdjęciu prelegent podczas spotkania Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Na Syberię trafiali zesłańcy popowstaniowi czy działacze niepodległościowi. Wielu z nich pomimo przeciwności potrafiło tam zrobić spektakularne kariery. Stali się znanymi i cenionymi badaczami Syberii. Jako pierwsi penetrowali nieprzebyte tereny, poznawali nowe ludy, odkrywali bogactwa dziewiczej krainy. Ich zbiory etnograficzne i geologiczne wzbogacają wiele światowych muzeów.

Byli to: Józef Kowalewski, Edward Piekarski, Wacław Sieroszewski, Bronisław Piłsudski, Aleksander Czekanowski, Jan Czerski, Konstanty Wołłosowicz, Benedykt Dybowski.

Właśnie tym postaciom poświęcony był wykład dr hab. Hanny Krajewskiej, dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk “Polscy odkrywcy Syberii”.

dr hab. Hanna Krajewska

Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Aktywnie przyczynia się do rozpowszechniania nauki w Polsce – jest członkiem wielu związanych z historią stowarzyszeń i organizacji. Jest założycielką Polskiego Towarzystwa Archiwalnego – organizacji, która wspiera i propaguje inicjatywy oraz działania mające na celu rozwój archiwów i archiwistyki. Swoją działalnością dąży do zmiany wizerunku tej dziedziny nauki – zauważa, że często archiwistyka oceniana jest przez pryzmat głośnych sensacji, a sami badacze są mało widoczni. Tymczasem archiwiści pełnią ważną rolę dla społeczeństwa – przechowują cenne skarby, z których czerpią historycy i dzięki którym zachowuje się pamięć ludzka.

obejrzyj zdjęcia:

Skip to content