Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Orzeł Biały – Nasza Duma
10 maja 2018
było:
Orzeł Biały – Nasza Duma
10 maja 2018
było:
Orzeł Biały – Nasza Duma
10 maja 2018
było:
Orzeł Biały – Nasza Duma
10 maja 2018

Zapraszamy na wystawę prac ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA. Jest to wystawa okręgowego etapu ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej i senatorów, którzy przystąpili do konkursu.

Konkurs miał na celu: rozwijanie zainteresowania znaczeniem polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy i świadomości o godle jako jednym z najważniejszych symboli państwa polskiego od zarania dziejów do czasów współczesnych, propagowanie symbolu orła podczas wydarzeń patriotycznych, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży w zakresie technik sztuki plastycznej, zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowaniu pozytywnego wzorca nowoczesnego patriotyzmu.

posłuchaj relacji z wydarzenia:

Skierowany był do uczniów klas IV-VII szkól podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogli w nim wziąć udział także podopieczni placówek oświatowo- wychowawczych. Tematem pracy konkursowej było godło z orłem symbolizujące wszystkie okresy trwania państwowości polskiej, używane od czasów Mieszka I do współczesności. Prace mogły przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla godła państwowego. Do biur senatora Waldemara Kraski wpłynęło 145 prac z 43 szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz placówki oświatowo – wychowawczej z terenów Siedlec, powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego oraz ze szkół w Mikłusach, Jakuszach i Rębkowie.

Laureatkami konkursu zostały : Wiktoria Czerska – Szkoła Podstawowa w Pruszynie kl. VI w kategorii uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych oraz Wiktoria Maleńczyk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach kl. 1 TK w kategorii szkół ponadpodstawowych. Prace laureatek zostały przesłane na finał ogólnopolski do Senatu RP. Dodatkowo przyznano nagrody specjalne, wyróżnienia z nagrodami i wyróżnienia w dwóch powyższych kategoriach.

Wystawa będzie czynna w dniach 2-27 maja 2018 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury – Galeria DOM ul. Wolności 27, Sokołów Podlaski.

Joanna Malinowska
Dyrektor Biura
Senatora Waldemara Kraski

obejrzyj zdjęcia:

Skip to content