Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Lato „Sokołowian”
1 września 2018
było:
Lato „Sokołowian”
1 września 2018
było:
Lato „Sokołowian”
1 września 2018
było:
Lato „Sokołowian”
1 września 2018

Tegoroczne lato Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie” okazało się niezwykle barwne i bogate w wydarzenia.

W swej szesnastoletniej historii zespół jeszcze nigdy w tak krótkim czasie nie brał udziału w tylu ważnych przedsięwzięciach. Jednak, co oczywiste, wraz z nieustannym wzrostem poziomu artystycznego grupy, każdy kolejny rok przynosi coraz ciekawsze propozycje. Poza tym, otrzymany tytuł Zespołu Reprezentacyjnego Miasta Sokołów Podlaski naprawdę zobowiązuje! Dlatego „Sokołowianie” ciężko pracują, a praca, jak wiadomo, przynosi efekty…

W czerwcu dziecięce grupy zespołu, tzw. „Mali Sokołowianie”, wyjechali na swój pierwszy festiwal, który odbył się w miejscowości Alitus (Olita) na Litwie. Mimo, iż nasi mali tancerze byli debiutantami na wydarzeniu takiej rangi, to zaprezentowali program, który zachwycił zarówno publiczność, jak i pozostałych uczestników festiwalu. Dwa tygodnie później ta sama grupa wyje-chała do Bułgarii. Sokołowscy mali artyści – wraz z 28 zespołami z kilkunastu krajów – wzięli udział w międzynarodowym festiwalu w Warnie (Złote Piaski) nad Morzem Czarnym. To była naprawdę wielka przygoda, a nasze dzieci zaprezentowały się tak, jakby tego rodzaju występy były ich „codziennym chlebem”!

W tym samym czasie grupa reprezentacyjna zespołu, a więc młodzież wraz z kapelą, prezentowała polskie tańce narodowe podczas V Międzynarodowego Turnieju Smaków w Węgrowie. Natomiast druga połowa lipca upłynęła tej grupie oraz sekcji najstarszej – tzw. „Rodzi-com” – na intensywnych przygotowaniach do udziału w największym wydarzeniu folklorystycznym Europy Środkowej i Wschodniej, jakim jest Tydzień Kultury Beskidzkiej odbywający się w kilku miastach regionu żywieckiego. Sam udział w TKB jest dużym wyróżnieniem, natomiast „Sokołowianie” spośród 78 biorących udział zespołów zostali wybrani do występu na Między-narodowych Spotkaniach Folklorystycznych, czyli naj-ważniejszym festiwalu TKB. Tego zaszczytu dostąpiło tylko 13 najlepszych zespołów m.in. z Japonii, Meksyku, Indonezji, Turcji, Kazachstanu. Podczas prezentacji kon-kursowej nasza grupa zaprezentowała zupełnie nowy program pt. „Na Rocha”, czyli spotkanie w sokołowskiej karczmie podczas odpustu patrona miasta. Program zostanie niebawem pokazany naszej publiczności na scenie SOK. To po prostu trzeba zobaczyć!

Sierpień natomiast upłynął zespołowi na przygotowaniach oraz prezentacji kultury polskiej podczas największego amerykańskiego festiwalu polonijnego „Taste of Polonia” w Chicago. Pracy znów było mnóstwo! Wszyscy włożyli naprawdę wiele wysiłku i zaangażowania, by program był na najwyższym poziomie artystycznym. Tak też się stało. Występ „Sokołowian” po prostu za-chwycił publiczność i samych organizatorów festiwalu do tego stopnia, iż natychmiast zorganizowano specjalne pokazy dla kilku amerykańskich telewizji. Tańce, śpiew, muzyka i stroje wywołały nie tylko entuzjazm, ale także wiele wzruszeń wśród polonusów. Naszej młodzieży natomiast niezmiernie spodobały się chicagowskie atrakcje: całe Downtown, wizyta na 103 piętrze Willis Tower, Navy Pier, Millennium Park, wybrzeże gigantycznego jeziora Michigan, Lincoln Park i zoo.

Za serce chwyciła wizyta w Polish Museum of America z wieloma cennymi pamiątkami polskiej kultury. Czas upłynął bardzo szybko…

Dzień powrotu z Ameryki zbiegł się z rozpoczęciem XVII Nadbużańskich Spotkań Folklorystycznych, gdzie „Sokołowianie” – jak co roku – wraz z gośćmi z innych krajów prezentowali barwne programy w sokołowskich szkołach i na scenie SOK.

Tak bogate lato jednego zespołu dobitnie świadczy o tym, iż ZPiT „Sokołowianie” stanowi wspaniałą i bardzo cenną grupę artystyczną, a nadany tytuł Zespołu Reprezentacyjnego Miasta Sokołów Podlaski nie był przypadkowy!

Członkowie ZPiT „Sokołowianie” oraz dyrekcja Sokołowskiego Ośrodka Kultury składają serdecznie podziękowania Fundacji PZU, która udzieliła dotacji umożliwiającej realizację projektu „Barwy Polski – prezentacja kultury polskiej w Chicago (USA)”.

Skip to content