Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Barwy i pamięć
15 listopada 2017
było:
Barwy i pamięć
15 listopada 2017
było:
Barwy i pamięć
15 listopada 2017
było:
Barwy i pamięć
15 listopada 2017

…”zapotrzebowanie” na piękno było, jest … i będzie dopóty szlachetne miano CZŁOWIECZEŃSTWO wyróżnia NAS, istoty ludzkie w dziele STWÓRCY.

„Barwy i Pamięć” to tytuł wystawy malarstwa, artysty notowanego w Kompasie Sztuki Polskiej, Jacka Maślankiewicza. Uroczysty wernisaż odbył się 13 listopada b. r. w Galerii DOM Sokołowskiego Ośrodka Kultury. Spotkanie rozpoczęło się zanim artysta dojechał, z przyczyn obiektywnych nie mógł dotrzeć na czas otwarcia, jednak wytrwali goście mieli możliwość poznać i posłuchać znakomitego malarza. Otwarcia wystawy dokonał Marcin Celiński dyrektor SOK, wspominając osiągnięcia artysty i jego drogę artystyczną.

posłuchaj relacji z wydarzenia:

Jacek Maślankiewicz ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, malował od wczesnych lat dziecięcych, o czym zawsze wspomina, pod kierunkiem ojca – artysty malarza Ireneusza Maślankiewicza. Został wyróżniony Honorową Odznaką “Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego . W latach 2010 – 2015 pełnił funkcję Prezesa Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Wśród najważniejszych nagród jakie otrzymał należy wymienić: Nagrodę na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2016, oraz Nagrodę Narodowego Muzeum Morskiego, Gdańsk 2015.

Artysta ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w wybitnych Galeriach Sztuki oraz 212 pokazów zbiorowych w Polsce i poza jej granicami. Prace malarza znajdują się w zbiorach muzealnych: Muzeum Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Muzeum w Lęborku, Muzeum Okręgowego w Siedlcach, w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, w Biurze Wystaw Artystycznych w Koszalinie, Galerii Miejskiej w Kołobrzegu, A.L.A.M. Nuyten Gallery w Holandii jak również w wielu renomowanych kolekcjach prywatnych.

Wśród wystaw zbiorowych, w których brał udział, należy wspomnieć o wystawach organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury “Opowiem Ci o Bogu” w 2010r., “Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej “ w 2015r. Pierwszą jego wystawą, o czym wspomina sam artysta, była wystawa w 1981 roku w BWA w Sokołowie Podlaskim w której brał udział razem ze swoim ojcem, co miało wpływ na tytuł obecnej wystawy “Barwy I Pamięć”. Na wystawie w Galerii DOM prezentowane są także cztery prace Ireneusza Maślankiewicza.

Krytycy sztuki piszą, iż Jacka Maślankiewicza zajmuje tylko to, co dotyka problemów czysto malarskich, jest spadkobiercą wielkiej tradycji polskiego koloryzmu i twórcą malarstwa materii. Oddaje się studiom oddziaływania barw, łączy kolory i rozkłada przed widzami barwny kobierzec utkany z impastów i zgrubień, ale i transparentnych muśnięć pędzla wiedzionego śmiało i bezkompromisowo. Na obrazach nie tylko opowiada o czymś, ale przede wszystkim daje świadectwo swojego wyczucia koloru I malarskiej wizji.

Prof. Adam Myjak Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w wydawnictwie “Jacek Maślankiewicz MALARZ” napisał:

“Wielu twórców zadaje sobie dziś pytanie czy malarstwo ma w sobie ciągle potencjał I siłę przekazu, czy nadal jest w stanie poruszać, intrygować, skłaniać do głębszej refleksji. Pytanie to, jest o tyle zrozumiałe, że obecnie w obszar sztuki wdzierają się szturmem nowe media, spychając na margines istnienia jej fundamentalne wartości, niekiedy wypierając je całkowicie. Jacek Maślankiewicz należy do tych artystów, którzy z ogromną determinacją wierzą w sens malarstwa, odkrywając ciągle jego możliwości. Bogata materia malarstwa jego obrazów poparta fascynacją kolorem, nawiązuje do najlepszych powojennych tradycji dokonań polskich kolorystów…”

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy, do przeżywania i interpretowania przez pryzmat własnego wnętrza, prezentowanych dzieł. Dzieł artysty obdarzonego pasją, darem obserwacji, oryginalnym warsztatem. On sam zaprasza nas do swojego świata, do swojej wizji rzeczywistości, pełnej emocji ukrytej w barwach.

Pewną prawdę o nim, jak sam twierdzi, oddaje także dedykowany jemu, zamieszczony w katalogu obecnej wystawy – wiersz.

Czas w plamach
barwnych ukryty,
tworzy przestrzenie.
Wyłaniają się
konkretne formy.
Zapala światło,
rozjaśnia ciemności,
wskazując drogę.
Horyzont zatrzymuje
spojrzenie.
Myśli otulone mgłą,
zatrzymują gest,
pozostawiają ślad,
po którym inni
tak jak on
dojdą do poznania
prawdy.

Joanna Błońska, 2.11.2017r.

Skip to content