Sokołowski Ośrodek Kultury
galeria Dom:
Wyszyński. Pater Patriae
Ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej
wystawa czynna: 15/06/2023 - 23/08/2023
galeria Dom:
Wyszyński. Pater Patriae
Ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej
wystawa czynna: 15/06/2023 - 23/08/2023
galeria Dom:
Wyszyński. Pater Patriae
Ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej
wystawa czynna: 15/06/2023 - 23/08/2023
galeria Dom:
Wyszyński. Pater Patriae
Ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej
wystawa czynna: 15/06/2023 - 23/08/2023

Głównym organizatorem wystawy WYSZYŃSKI – PATER PATRIAE jest Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Toruniu. Współorganizatorzy to: Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Sztuk Pięknych, Wydział Sztuk Pięknych, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz galerie i muzea, w których prezentowana była, jest i będzie wystawa. Kuratorem wystawy są prof. dr hab. Mirosława Rochecka i ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki.

Organizatorzy projektu pragną uczcić beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwrócić uwagę na znaczenie tego wydarzenia, przypomnieć postać Prymasa Tysiąclecia, jego zasługi dla Kościoła i Polski w trudnym czasie reżimu komunistycznego i ateistycznej propagandy. Twórcy w swoich pracach odnoszą się do niezłomnej postawy kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobistych przymiotów oraz wyznawanych i szerzonych wartości, a także do historii jego życia i sprawowanej przez niego posługi duchowego przywódcy narodu.

Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki, w komentarzu do katalogu wystawy napisał:

Jan Paweł II powiedział kiedyś: “Oby Kościół i Naród pozostał mocny dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”. Co to oznacza? Oznacza wejście w posiadanie skarbu naszej chrześcijańskiej kultury, której najważniejszymi czynnikami są: wiara przekazana przez ojców, godność człowieka i poszanowanie jego podstawowych praw, wartość i znaczenie przyznawane rodzinie, miłość Ojczyny i zawierzenie Matce Bożej. Kulturowe i artystyczne dziedzictwo, tak respektowane w życiu Prymasa Tysiąclecia, jest współcześnie wielkim wyzwaniem także dla twórców, by określali naszą tożsamość i przypominali o chrześcijańskim świadectwie piękna. Artyści bowiem poprzez swoje dzieła porozumiewają się z innymi. Co więcej – potrzebujemy artystów, aby pokazywali nam historię nieco inaczej – zamysłem swojego serca i talentu, wizją poetyczną, przebłyskiem światłości, która zajaśniała w ich duszy. Dobrze się stało, że życie błogosławionego Stefana Wyszyńskiego poddane zostało estetycznej kontemplacji sztuki, łącząc piękno z prawdą. Potrzebujemy współcześnie w Polsce – w dobie kryzysu wiary – sztuki prowadzącej do doświadczenia religijnego. Im bardziej świat staje się mroczny i nieprzewidywalny, potrzebujemy sztuki, która daje nam oczyszczenie i zachwyt. Ona bowiem przez tworzone piękno pozwala nam poznać smak życia i wzbudza tęsknotę za Tajemnicą.

Jan Paweł II

Na wystawie prezentowane są 124 prace artystyczne wykonane w różnych technikach malarskich, graficznych, rysunkowych, multimedialnych, fotograficznych i rzeźbiarskich. Bierze w niej udział 85 artystów z różnych regionów Polski. Pierwsza prezentacja wystawy miała miejsce w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku. Kolejne odbyły się w: Muzeach Archidiecezjalnym w Poznaniu, w Pelplinie, w Rzeszowie, w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie, w Galerii Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pilskiego, w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i w Lublinie w siedzibie Civitas Christiana.

Planowane są kolejne ekspozycje, jednak “Czas pokaże, co będzie dalej” piszą we wstępie do katalogu organizatorzy. “Dziś już nic nie można przewidzieć. Życie weryfikuje wszelkie plany. Trzeba jednak – jak zalecał Prymas – robić to, co każdy z nas może…, co dobre…, co słuszne…, co piękne… Wykonywać sumiennie swoją pracę i powołanie – w ten sposób wypełniać wolę Bożą. Twórczość skierowana ku sacrum, podejmująca wartości, wskazująca ideały, to dobry plan i ważne zadanie, które wskazywał kardynał Wyszyński – kształtowanie kultury swojego narodu i tożsamości z myślą o przyszłych pokoleniach”.

obejrzyj prace:

galeria Dom: wystawy
na zdjęciu praca anny wrzosek
06/05/2024 - 09/06/2024
Grupa plastyczna "W Drodze"
19/02/2024 - 06/04/2024
Helena Jacyno Zuzanna Gajos
na zdjęciu obraz łukasza sobkowiaka
11/12/2023 - 05/02/2023
Łukasz Sobkowiak
Skip to content