Widowisko muzyczne „Polonia Restituta”

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości na deskach Sokołowskiego Ośrodka Kultury sokołowska publiczność miała możliwość obejrzeć wspaniałe widowisko „Polonia Restituta” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” i aktorów Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku.

Widzowie, od najmłodszych których nie zabrakło na sali aż po najstarszych, przeszli drogę polskiej historii poczynając od Insurekcji kościuszkowskiej, aż do 11 listopada roku 1918.

Piękna poezja Adama Mickiewicza, muzyka Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, oryginalne teksty Marszałka Józefa Piłsudskiego, pieśni i piosenki związane z konkretnymi wydarzeniami a także taniec dopełniły widowisko w swej niezwykłości i atrakcyjności co potwierdził ogromny aplauz widowni w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej.

To była żywa lekcja prawdziwego patriotyzmu!

Paweł Kryszczuk

Related posts