Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Uwaga, złodziej!
31 grudnia 2016
było:
Uwaga, złodziej!
31 grudnia 2016
było:
Uwaga, złodziej!
31 grudnia 2016
było:
Uwaga, złodziej!
31 grudnia 2016

Kolejny wykład Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku poprowadził Podkomisarz Sławomir Tomaszewski, który poruszył temat bezpieczeństwa seniorów. Wykłady z cyklu „Bezpieczny Senior” mają na celu uczulić osoby starsze na czyhające niebezpieczeństwa.

Seniorzy są jedną z najbardziej zagrożonych grup społecznych. To właśnie osoby starsze najczęściej są ofiarami oszustów i złodziei, którzy bezwzględnie wykorzystują ich dobre serca i łatwowierność.

Podkomisarz Sławomir Tomaszewski w trakcie wykładu przekonywał seniorów do tego aby zachowali czujność i sprawdzali tożsamość osób, które pojawiają się w ich domach.

-Przestrzegam osoby starsze przed nadmiernym zaufaniem do osób, które odwiedzają nasze mieszkania. Coraz bardziej popularne są przestępstwa kiedy złodzieje podają się za przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, obwoźnych sprzedawców, a nawet policjantów. Warto podchodzić do tych osób z dystansem, nie wpuszczać ich do swojego mieszkania, a już na pewno nie powierzać im żadnych pieniędzy – ostrzegał Wykładowca.

Przedstawiciel policji zachęcał również do tego, aby żyć w zgodzie ze swoimi sąsiadami. Niejednokrotnie samopomoc sąsiedzka jest bardziej skuteczna niż interwencja służb porządkowych. W nagłych, niespodziewanych sytuacjach najczęściej liczy się czas, a współpraca z osobami z najbliższego otoczenia może skutecznie odstraszyć, a już na pewno utrudnić dokonanie przestępstwa.

Na zakończenie wykładu, seniorzy mieli okazję zadawać pytania zaproszonemu wykładowcy, który swoimi wypowiedziami starał się rozwiać wszystkie ich wątpliwości.

Kolejne spotkanie sokołowskich słuchaczy będzie miało świąteczny i uroczysty charakter. Wigilia, bo o niej mowa, planowana na 19 grudnia jest już niemalże tradycją, która z pewnością będzie doskonałą okazją do integracji tej niezwykłej grupy ludzi.

obejrzyj zdjęcia:

Skip to content