Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
SUTW: Ogiński i jego muzyka
10 grudnia 2019
było:
SUTW: Ogiński i jego muzyka
10 grudnia 2019
było:
SUTW: Ogiński i jego muzyka
10 grudnia 2019
było:
SUTW: Ogiński i jego muzyka
10 grudnia 2019

We wtorek 10 grudnia słuchacze Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia im. M. K. Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim uczestniczyli w wykładzie oraz koncercie prof. zw. dr hab. Tadeusza Trzaskalika pt. „Michał Kleofas Ogiński – jego muzyka”.

Spotkanie poprowadził Jacek Woleński – konferansjer, dziennikarz muzyczny i popularyzator muzyki. Wykład odbył się w ramach projektu Fundacji DONUM „Przystanek wiedza” współfinansowanego ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego.

Michał Kleofas Ogiński (1765 – 1833)

Pochodził z rodziny magnackiej, która odegrała znaczną rolę w życiu społecznym i politycznym I Rzeczypospolitej, a jednocześnie z powodzeniem kultywowała tradycje muzyczne. Brał czynny udział w życiu politycznym końca XVIII wieku, będąc m.in. ostatnim wielkim podskarbim litewskim. Aktywnie uczestniczył również w powstaniu kościuszkowskim. Wart podkreślenia jest związek Ogińskiego z pierwszymi legionami polskimi, utworzonymi dla odzyskania utraconej niepodległości. Ogiński zapisał się tu jako twórca Marszu dla Legionów oraz domniemany kompozytor Mazurka Dąbrowskiego.

Dla Ogińskiego muzyka stanowiła jedynie margines jego działalności. Jego twórczość zajmuje jednak ważne miejsce w muzyce polskiej, wywierając wpływ na kompozytorów późniejszych. Najważniejsze w twórczości Ogińskiego są jego polonezy fortepianowe. Stanowią one jedną z pierwszych prób stylizacji tego tańca. Polonezy cieszyły się w XIX wieku nie tylko w Polsce, ale w całej Europie ogromną popularnością. Pożegnanie Ojczyzny to jeden z najbardziej znanych polskich polonezów.

obejrzyj zdjęcia:

Skip to content