Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów
projekt zakończony
projekty:
Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów
projekt zakończony
projekty:
Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów
projekt zakończony
projekty:
Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów
projekt zakończony

Sokołowski Ośrodek Kultury, od dnia 29 marca 2019 r. rozpoczął działania realizacji projektu „Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów”. W dniu 25 listopada 2019 r. zawarto umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania.

Kwota dofinansowania przyznana na ten cel wyniosła 100 000,00 PLN. Zakończenie prac – 16 grudnia 2019 r.

Realizacja projektu „Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów” miała na celu stworzenie wystawy stałej pn. “Wielki Gościniec Litewski– stacja Sokołów”, dotyczącej Wielkiego Gościńca Litewskiego, który przez kilka wieków był jednym z najważniejszych traktów handlowych Rzeczypospolitej, łączącym Warszawę z Wilnem, czyli Koronę Polską z Wielkim Księstwem Litewskim, biegnąc przez Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Bielsk Podlaski, Białystok, Grodno. Na wystawie zaprezentowana jest historia WGL wraz z mapą przebiegu szlaku. Realizacja projektu ma na celu zgromadzenie zasobów kultury,  zwiększenie dostępności do historii i regionu związanego z Wielkim Gościńcem Litewskim, zachowanie dziedzictwa, rozwój nowych form kulturowych, rozszerzenie oferty kulturalnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content