Sokołowski Ośrodek Kultury
projekty:
Co krok, to obyczaj
projekt zakończony
projekty:
Co krok, to obyczaj
projekt zakończony
projekty:
Co krok, to obyczaj
projekt zakończony
projekty:
Co krok, to obyczaj
projekt zakończony

Sokołowski Ośrodek Kultury w lutym 2016 roku jako nieliczny z podmiotów w Polsce otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na przeprowadzenie projektu z programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytetu Kultura ludowa i tradycje pod nazwą „Co krok to obyczaj” – tradycje Podlasia.

Projekt rozpoczął się 19 lutego 2016 roku. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 1, I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim. Koordynatorem projektu z ramienia Sokołowskiego Ośrodka Kultury jest instruktor Kamil Zaliwski

Projekt ma za zadanie, utrwalenie tradycji, wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej młodzieży w wieku szkolnym: gimnazjum, liceum, dorośli oraz seniorzy z Sokołowa Podlaskiego. W ramach projektu odbywają się warsztaty z tańca tradycyjnego, białego śpiewu, rękodzieła ludowego oraz kuchni.

zobacz zdjęcia z warsztatów:

W związku z udziałem w projekcie pt. „Co krok, to obyczaj” Seniorzy zrzeszeni w Sokołowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Klubie Seniora „Jutrzenka” mieli możliwość wziąć udział w bezpłatnych warsztatach tanecznych.

Warsztaty prowadzone były w taki sposób, aby każdy mógł w nich uczestniczyć. Nie trzeba było posiadać żadnych nadzwyczajnych umiejętności ani żadnego doświadczenia tanecznego, wystarczyły tylko szczere chęci. Zajęcia taneczne pozwoliły polepszyć formę fizyczną, dodać energii. Były doskonałym sposobem na utrzymanie zwinności i mieć pozytywny wpływ na nastawienie psychiczne.

“Tradycyjna” wystawa w Galerii “DOM”

„Co krok to obyczaj. Tradycje Podlasia”- ten niezwykły projekt, którego realizacja przyczyniła się do utrwalenia lokalnej tradycji i wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej, od lutego był realizowany w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. C. Skłodowskiej, Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim brała udział w warsztatach z tańca tradycyjnego, białego śpiewu, rękodzieła ludowego oraz kuchni regionalnej.

Kolejną grupą, która uczestniczyła w projekcie byli dorośli oraz seniorzy. Przedsięwzięcie umożliwiło warsztatowiczom nawiązanie kontaktu z autentycznymi twórcami, krzewicielami dawnych tradycji ludowych wywodzących się ze społeczności lokalnej i regionalnej oraz specjalistów i znawców w swoich dziedzinach.

Na uroczyste otwarcie wystawy, 13 grudnia, do Galerii DOM w SOK przybyli uczestnicy warsztatów, instruktorzy oraz dyrektorzy zaangażowanych szkół. Spotkanie to było doskonałą okazją do podsumowań, a także do złożenia sobie świątecznych życzeń. Nie zabrakło serdecznych uśmiechów, podziękowań i wspólnego kolędowania. Na wystawie zaprezentowane zostały prace wykonane przez uczestników tj. dekoracje świąteczne, wycinanki z opłatka oraz ozdoby choinkowe.

Wykonanie tego zadania było możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Skip to content