Sokołowski Ośrodek Kultury
było:
Polacy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
18 marca 2021
było:
Polacy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
18 marca 2021
było:
Polacy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
18 marca 2021
było:
Polacy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej
18 marca 2021

17 marca w ramach Sokołowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosiliśmy Państwa na wykład online, dotyczący ziem dawnej Rzeczypospolitej. W tę podróż zabrała słuchaczy SUTW Maria Koc, etnograf i senator RP.

Temat ziem dawnej Rzeczypospolitej jest bardzo bliski Polakom. Często określamy te tereny terminem „Kresy”, większości kojarzy się przede wszystkim z ziemiami współczesnej Litwy, Białorusi i Ukrainy.

obejrzyj wykład:

Skip to content