Ognisko muzyczne

Ognisko Muzyczne realizuje program nauki gry w klasach fortepianu, akordeonu, skrzypiec, klarnetu i śpiewu. Nauka biegnie równolegle z rokiem szkolnym, rozpoczyna się we wrześniu i kończy – egzaminem – w czerwcu. Na zakończenie roku uczniowie prezentują zdobyte umiejętności podczas uroczystego koncertu. Ostatecznie otrzymują zaświadczenie ukończenia Ogniska Muzycznego.

Opłaty za zajęcia:

  • fortepian, akordeon, klarnet, śpiew – 160 zł.
  • skrzypce – 170 zł.

Nauczyciele Ogniska Muzycznego:

Krystyna Kowalewska (klasa fortepianu i akordeonu) – mgr wychowania muzycznego WSP.

Michał Soszka (klasa fortepianu i klarnetu) – absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Istrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku na Kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność Dyrygentura Chóralna. Ukończył również Szkołę Muzyczną II stopnia w Siedlcach, Wydział instrumentalny, specjalność Klarnet.

Aneta Mroczek (klasa fortepianu) – absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Wydziału Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. W latach 2010-2013 studiowała na kierunku Prowadzenie Zespołów Muzycznych w klasie dr Agaty Górecznej-Jakubczak, uzyskując stopień licencjata. Na tej samej uczelni w latach 2013-2015 ukończyła studia magisterskie w specjalności Dyrygentura Chóralna w klasie dra hab. Dariusza Zimnickiego. Ukończyła również Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Lutomiersku /k. Łodzi, specjalność Organy. Od 2011 roku związana jest z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, głownie jako nauczyciel gry na fortepianie w Ognisku Muzycznym. Pasjonując się muzyką chóralną jest uczestniczką licznych warsztatów w tej dziedzinie. Od lutego 2016 roku jest dyrygentem chóru mieszanego działającego w SOK. Interesuje się także wykonawstwem muzyki kameralnej.

Magdalena Dąbek – klasa skrzypiec

Gabriela Pliszka-Kraska – klasa śpiewu