Sokołowski Ośrodek Kultury
)">
ogłoszenia:
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
31 marca 2021
)">
ogłoszenia:
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
31 marca 2021
)">
ogłoszenia:
>
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
31 marca 2021
)">
ogłoszenia:
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
31 marca 2021

Raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD)

Skip to content