Chór Kameralny KOE działa od lutego 2016 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Obecnie ten wielogłosowy zespół liczy 25 osób w różnym wieku. Repertuar grupy obejmuje klasyczną muzykę chóralną, pieśni patriotyczne i religijne oraz aranżacje współczesnych utworów rozrywkowych.

 

Założycielem i dyrygentem chóru jest Aneta Mroczek, absolwentka Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lutomiersku, w klasie organów prof. Szymona Holtza. W latach 2010-2013 studiowała prowadzenie zespołów muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, w klasie dyrygentury dr Agaty Górecznej-Jakubczak, uzyskując stopień licencjata. Na tej samej uczelni w 2015 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Dyrygentura Chóralna w klasie dra hab. Dariusza Zimnickiego.

 

Instruktorem emisji głosu, który udziela cennych wskazówek chórzystom jest Anna Mitura – absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie, w klasie fortepianu. W roku 2007 rozpoczęła studia na kierunku Historia (specjalność Muzykologia Teoretyczna i Stosowana) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a od 2009 roku także studia na kierunku Muzyka Kościelna w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]