Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Tajemnice katedry krakowskiej
6 marca 2024 |17:00
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Tajemnice katedry krakowskiej
6 marca 2024 |17:00
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Tajemnice katedry krakowskiej
6 marca 2024 |17:00
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Tajemnice katedry krakowskiej
6 marca 2024 |17:00
Sokołowski Ośrodek Kultury

Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykład połączony z prezentacją dr Romany Rupiewicz, wykładowcy z Instytutu Historii Sztuki UKSW w Warszawie, pt. “Tajemnice katedry krakowskiej”.

Katedra Krakowska zwana często Wawelską jest wyjątkowym zabytkiem w historii Polski i perłą architektury podziwianą przez miliony turystów. To miejsce koronacji polskich królów – począwszy od Władysława Łokietka, a zarazem miejsce pochówku władców i biskupów.

Słuchaczom SUTW niezwykłe historie o świętości i zdradzie, namiętności i władzy, słowem najciekawsze tajemnice katedry i postaci związanych z tym miejscem, odkryje i opisze dr Romana Rupiewicz, historyczka sztuki i literatury wczesnochrześcijańskiej.

wstęp:

  • dla słuchaczy SUTW z ważną legitymacją – bezpłatny
  • dla pozostałych chętnych – 10 zł | bilety w sprzedaży w punkcie informacji SOK

dr Romana Rupiewicz

Ukończyła historię literatury wczesnochrześcijańskiej oraz historię sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. W 2011 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności historia sztuki, na podstawie rozprawy doktorskiej “Polskie przedstawienia Iudicium sangvinarium contra Jesum Christum Salvatorem Mundi na tle sztuki i piśmiennictwa religijnego nowożytnej Europy. Studium ikonograficzne“, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Christine Moisan-Jablonski.

Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół ikonografii wczesnochrześcijańskiej i średniowiecznej, oddziaływania literatury patrystycznej oraz średniowiecznej na treści symboliczne dzieł sztuki. Prowadzi badania nad współczesną sztuką sakralną, poszukując jej wczesnochrześcijańskich źródeł.

Drugim obszarem badań jest ochrona krajobrazu kulturowego. Pasjonują ją zagadnienia związane z konserwacją zabytków architektury, rewitalizacją zabytkowych miast, gentryfikacją i suburbanizacją, zarządzaniem przestrzenią miejską. Wiedzę w tym zakresie praktykuje jako członkini Stowarzyszenia Genius Loci, aktywnie działając na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego.

Skip to content