Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023 |17:30
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023 |17:30
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023 |17:30
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
SUTW: Polscy odkrywcy Syberii
26 kwietnia 2023 |17:30
Sokołowski Ośrodek Kultury

Sokołowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wykład pt. “Polscy odkrywcy Syberii”, który wygłosi dr hab. Hanna Krajewska, dyrektor Polskiej Akademii Nauk.

Polscy zesłańcy ucywilizowali Syberię, zbadali naukowo i opisali w wielu publikacjach. Byli to geologowie, etnografowie, zoologowie, którzy opisali m.in. pochodzenie jeziora Bajkał i wyginięcie mamutów. Współpracowali z miejscową ludnością i szamanami. Byli to: Józef Kowalewski, Edward Piekarski, Wacław Sieroszewski, Bronisław Piłsudski, Aleksander Czekanowski, Jan Czerski, Konstanty Wołłosowicz, Benedykt Dybowski.

dr hab. Hanna Krajewska

Dyrektor Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Aktywnie przyczynia się do rozpowszechniania nauki w Polsce – jest członkiem wielu związanych z historią stowarzyszeń i organizacji . Jest założycielką Polskiego Towarzystwa Archiwalnego – organizacji, która wspiera i propaguje inicjatywy oraz działania mające na celu rozwój archiwów i archiwistyki. Swoją działalnością dąży do zmiany wizerunku tej dziedziny nauki – zauważa, że często archiwistyka oceniana jest przez pryzmat głośnych sensacji, a sami badacze są mało widoczni. Tymczasem archiwiści pełnią ważną rolę dla społeczeństwa – przechowują cenne skarby, z których czerpią historycy i dzięki którym zachowuje się pamięć ludzka.

Skip to content