Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
II Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
12 kwietnia 2024 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
będzie:
II Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
12 kwietnia 2024 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
będzie:
II Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
12 kwietnia 2024 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie
będzie:
II Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
12 kwietnia 2024 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie

Stowarzyszenie Podlaskie Dziedzictwo Kultury, którego jednym z liderów jest Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza na drugą edycję Kongresu Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, promujących chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

  • miejsce: aula Wyższego Seminarium Duchownego Drohiczynie
  • wstęp bezpłatny

Drohiczyn, choć dziś jest małym miasteczkiem, to – jako dawna stolica regionu – ma ogromne znaczenie historyczne dla całego Podlasia Nadbużańskiego i jest utożsamiany z jego pięknym dziedzictwem kulturowym. Dlatego właśnie w tym miejscu stowarzyszenie Podlaskie Dziedzictwo Kultury, którego współzałożycielem jest SOK, organizuje przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie wiedzy o niezwykle ciekawych i bogatych w ważne wydarzenia losach Podlasia Nadbużańskiego. Celem kongresu jest także zintegrowanie lokalnej społeczności:

  • instytucje i środowiska kultury
  • przedstawicieli samorządów lokalnych
  • młodzież i stowarzyszenia młodzieżowe
  • mieszkańców regionu zaangażowanych w rozmaite formy aktywności społecznej

wokół tematyki kulturowej, szczególnie w okresie nasilonych negatywnych trendów, które wpływają na nasze codzienne życie. Jesteśmy przekonani, że jedynie pogłębiając naszą wiedzę o historii i spuściźnie przodków, o własnej tożsamości kulturowej, propagując i wzmacniając świadomość uniwersalnych wartości kształtujących nasz naród przez wieki, możemy efektywnie utrwalać mechanizmy integracji zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej. Dlatego, organizując w Drohiczynie I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego, pragniemy wokół tej ważnej tematyki zgromadzić tych, od których w ogromnej mierze zależy obecny kształt i przyszłość podlaskiej kultury.

W roli prelegentów wystąpią znakomici eksperci:

  • ks. prof. Waldemar Chrostowski – „Krzyż – znak zbawienia. Perspektywa biblijna”
  • prof. Wojciech Polak – „Polska przedmurzem chrześcijaństwa – zawsze wierna Kościołowi”
  • s. dr Anna Mroczek – „Zwycięska obrona chrystusowego  krzyża w Miętnem 1983-1984”
  • Dorota Pikula-Kuziak – „Krzyż w polskiej kulturze”

Kongresowi towarzyszy wystawa fotograficzne „Krzyże Podlasia”.

Skip to content