Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
21 kwietnia 2023 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego Drohiczynie
będzie:
I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
21 kwietnia 2023 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego Drohiczynie
będzie:
I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
21 kwietnia 2023 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego Drohiczynie
będzie:
I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego
21 kwietnia 2023 |10:00
aula Wyższego Seminarium Duchownego Drohiczynie

Stowarzyszenie Podlaskie Dziedzictwo Kultury, którego jednym z liderów jest Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza na pierwszą edycję Kongresu Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej, promujących chrześcijańskie dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

  • miejsce: aula Wyższego Seminarium Duchownego Drohiczynie
  • wstęp bezpłatny

Drohiczyn, choć dziś jest małym miasteczkiem, to – jako dawna stolica regionu – ma ogromne znaczenie historyczne dla całego Podlasia Nadbużańskiego i jest utożsamiany z jego pięknym dziedzictwem kulturowym. Dlatego właśnie w tym miejscu stowarzyszenie Podlaskie Dziedzictwo Kultury, którego współzałożycielem jest SOK, organizuje przedsięwzięcie mające na celu upowszechnienie wiedzy o niezwykle ciekawych i bogatych w ważne wydarzenia losach Podlasia Nadbużańskiego. Celem kongresu jest także zintegrowanie lokalnej społeczności:

  • instytucje i środowiska kultury
  • przedstawicieli samorządów lokalnych
  • młodzież i stowarzyszenia młodzieżowe
  • mieszkańców regionu zaangażowanych w rozmaite formy aktywności społecznej

wokół tematyki kulturowej, szczególnie w okresie nasilonych negatywnych trendów, które wpływają na nasze codzienne życie. Jesteśmy przekonani, że jedynie pogłębiając naszą wiedzę o historii i spuściźnie przodków, o własnej tożsamości kulturowej, propagując i wzmacniając świadomość uniwersalnych wartości kształtujących nasz naród przez wieki, możemy efektywnie utrwalać mechanizmy integracji zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i regionalnej. Dlatego, organizując w Drohiczynie I Kongres Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego, pragniemy wokół tej ważnej tematyki zgromadzić tych, od których w ogromnej mierze zależy obecny kształt i przyszłość podlaskiej kultury.

W roli prelegentów wystąpią znakomici eksperci:

  • ks. prof. Witold Kawecki – wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego | „Czym jest kultura dla człowieka?”
  • dr hab. Rafał Wiśniewski – dyrektor Narodowego Centrum Kultury | „Wszystko tak samo, a jednak inaczej – kilka uwag nie tylko o wartościach autotelicznych”
  • dr Tadeusz Krawczak – były dyrektor Archiwum Akt Nowych | „Wiara a tożsamość na przykładzie Podlasia”
  • Iwona Górska oraz dr Grzegorz Ryżewski – historycy Narodowego Instytutu Dziedzictwa | „Z dziejów chrześcijaństwa na Podlasiu Nadbużańskim”

Wszyscy zgodnie podkreślają wagę przedstawionej powyżej tematyki oraz rolę upowszechniania dyskusji o wzmacnianiu kultury narodowej i regionalnej w środowiskach lokalnych.

Skip to content