Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego
29 maja 2023 |17:00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim
będzie:
Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego
29 maja 2023 |17:00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim
będzie:
Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego
29 maja 2023 |17:00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim
będzie:
Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego
29 maja 2023 |17:00
Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokołowie Podlaskim

Zapraszamy na wykład pt. “Jeszcze Polska nie zginęła. Historia muzyczna Mazurka Dąbrowskiego”, który poprowadzi prof. Tadeusz Trzaskalik. Wykład odbędzie się w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokołowie Podlaskim.

W ramach wykładu przedstawione zostaną zarówno czasy, w których żył i działał autor tekstu Józef Wybicki, jak również dalsza historia polskiego hymnu narodowego.

Wykład ilustrowany będzie utworami fortepianowymi z początku XIX wieku w wykonaniu prelegenta, jak również fotografiami eksponatów, udostępnionymi przez Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i innymi materiałami historycznymi.

o prelegencie:

Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od roku 1975 pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie uzyskał doktorat, habilitację oraz tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W swej macierzystej uczelni pełnił funkcję prorektora ds. współpracy
z zagranicą, był kierownikiem uczelnianego studium doktoranckiego oraz wieloletnim kierownikiem Katedry Badań Operacyjnych. Obecnie jest członkiem prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk.

Autor i redaktor wielu publikacji naukowych i prac dydaktycznych, kierownik naukowy międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych, redaktor naczelny czasopisma “Multiple Criteria Decision Making”, członek komitetów redakcyjnych kilku czasopism naukowych.

Ponadto ukończył z wyróżnieniem Państwową Średnią Szkołę Muzyczną w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Tadeusza Myrdacza. W 2011 roku ukończył studia licencjackie na Akademii Muzycznej w Katowicach, w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. W swoim dorobku muzycznym ma siedem płyt, nagranych w studiu Polskiego Radia Katowice.

Skip to content