Event Information:

 • śr
  10
  Cze
  2020
  wt
  30
  Cze
  2020

  Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Podlasia"

  Z okazji Dnia Podlasia Sokołowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pocztówka z Podlasia”. Konkurs ma na celu ukazanie piękna Ziemi Podlaskiej ze szczególnym uwzględnieniem południowo-zachodniej, nadbużańskiej części Podlasia.

   

  Adresaci konkursu

  1. Konkurs skierowany jest do fotografów-amatorów .
  2. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub smartfonem.
  3. W konkursie mogą wziąć osoby w każdym wieku.
  4. Każdy uczestnik może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie z jednym zdjęciem.
  5. Uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa.

   

  Zasady konkursu

  1. Zdjęcie należy przesłać do 30 czerwca br. mailem na adres konkurs@sokolowskakultura.pl a w treści maila podać: imię i nazwisko autora zdjęcia oraz nazwę miejsca/miejscowości gdzie zdjęcie zostało wykonane
  2. Nadesłany plik musi być w formacie .JPG, jego wymiary nie mogą być mniejsze niż 1300x1800 pikseli.
  3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na publikację zdjęcia w mediach SOK wraz z imieniem i nazwiskiem autora.
  4. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża nieograniczoną czasowo zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia w mediach Sokołowskiego Ośrodka Kultury oraz do wydania go w formie pocztówki, która będzie w sprzedaży w muzeum „Stacja Sokołów” (w cenie druku), a także do zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tytułu sprzedaży pocztówek.
  5. Wszelkie prawa autorskie do nadesłanej fotografii pozostają po stronie uczestnika.
  6. Zdjęcia niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w konkursie.

   

  Nagrody

  1. Nadesłane prace będą poddane ocenie jury powołanego przez SOK. Komisja wybierze najciekawsze prace, które zostaną wydane w postaci pocztówek promujących Podlasie.
  2. Nagrodą w konkursie będzie publikacja zdjęcia w formie pocztówki, która będzie w sprzedaży w informacji turystyczno-kulturalnej w muzeum „Stacja Sokołów”. Zostaną również przyznane nagrody rzeczowe.
  3. Każdy z uczestników otrzyma dyplom za udział w konkursie, a jego zdjęcie zostanie opublikowane na facebooku SOK i Wielkiego Gościńca Litewskiego.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 lipca br. na stronie i facebooku SOK.