Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
21. Jarmark Wielkanocny
24 marca 2024 |10:00
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
21. Jarmark Wielkanocny
24 marca 2024 |10:00
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
21. Jarmark Wielkanocny
24 marca 2024 |10:00
Sokołowski Ośrodek Kultury
będzie:
21. Jarmark Wielkanocny
24 marca 2024 |10:00
Sokołowski Ośrodek Kultury

Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich oraz indywidualne osoby zajmujące się kulinariami, a także artystów i rękodzielników do udziału w 21. Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się 24 marca 2024 r. w godz. 10:00-14:00 w budynku SOK.

Wydarzenie promujące dziedzictwo kulinarne i kulturowe obszaru wschodniego Mazowsza i Podlasia, popularyzujące kuchnię regionalną i jej tradycyjne potrawy nawiązujące do Świąt Wielkanocnych.

Zakres tematyczny Jarmarku:
• wypieki i potrawy świąteczne: baby, mazurki, pascha, pasztety, wędliny itp.
• wyroby rękodzielnicze: pisanki, palmy, ozdoby, stroiki i inne rękodzieło
• przetwory oraz ekologiczne wyroby garmażeryjne.

Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.sokolowskakultura.pl drogą elektroniczną (skan) na adres zgloszenia@sokolowskakultura.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 19 marca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Opłata wpisowa 30 zł.

Uczestnicy Jarmarku przywożą swoje wyroby do Sokołowskiego Ośrodka Kultury 24 marca na godz. 9:00.

Konkursy wielkanocne:
Sokołowski Ośrodek Kultury w tym roku organizuje trzy konkursy o tematyce związanej ze świętami Wielkiej Nocy.

Celem konkursów jest kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych, upowszechnianie kultury regionalnej, w tym dziedzictwa kulinarnego, a także kształtowanie i rozwijanie różnorodnych form artystycznych rękodzieła ludowego.

Przystąpienie do konkursów następuje poprzez dostarczenie organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do dnia 19 marca 2024 roku na adres zgloszenia@sokolowskakultura.pl bądź pocztą tradycyjną na adres 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 27.

Organizator powoła komisję konkursową, która dokona oceny prac i przyzna nagrody pieniężne.

Tematyka konkursów:

  • Konkurs kulinarny – tradycyjny mazurek wielkanocny
  • Konkurs na największą palmę wielkanocną
  • Konkurs na tradycyjną pisankę wielkanocną

Za jakość wyrobów gastronomicznych odpowiada wystawca.

Skip to content