Sherlock na miarę czasów

Wzbudzający powszechne oburzenie, zmieszanie i irytację, posiadający rzadki i nieoszacowanie rozległy dar dedukcji i trafnej obserwacji oraz natychmiastowego łączenia