Zespół Wokalny „Seniorynki”

Kto zagra Seniorom lepiej, niż Oni sami?

Muzyka, która przetrwała w ich pamięci stanowi dziś wyraz pewnej niepodległości wobec kultury masowej. Twórczość zespołu „Seniorynki” pozwala członkom Klubu Seniora, przy którym działa, jeszcze silniej budować własną tożsamość i poczucie wspólnoty.

Zespół występuje „dla swoich”, na imprezach dedykowanych Seniorom, ale również dla wszystkich, na dużych imprezach ze zróżnicowaną publicznością, jako rzecznik Waszych dziadków, stryjów i ciotek. I chociaż tzw. dialog między pokoleniami nadal pozostaje sprawą trudną, to jego podejmowanie niezmiennie ma sens.

„Seniorynki” przygotowują różnorodne programy okolicznościowe, patriotyczne oraz rozrywkowe.


Kierownik artystyczny: Danuta Kalinowska

Kierownik muzyczny: Bożena Kaczmarek