Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów

Sokołowski Ośrodek Kultury, od dnia 29 marca 2019 r. rozpoczął działania realizacji projektu „Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów”. W dniu 25 listopada 2019 r. zawarto umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania.

Kwota dofinansowania przyznana na ten cel wyniosła 100 000,00 PLN. Planowany dzień zakończenia prac przypadnie na 16 grudnia 2019 r.

Realizacja projektu „Wielki Gościniec Litewski – Stacja Sokołów” będzie miała na celu stworzenie wystawy stałej pn. „Wielki Gościniec Litewski– stacja Sokołów”, dotyczącej Wielkiego Gościńca Litewskiego, który przez kilka wieków był jednym z najważniejszych traktów handlowych Rzeczypospolitej, łączącym Warszawę z Wilnem, czyli Koronę Polską z Wielkim Księstwem Litewskim, biegnąc przez Stanisławów, Dobre, Liw, Węgrów, Sokołów Podlaski, Drohiczyn, Bielsk Podlaski, Białystok, Grodno. Na wystawie zostanie zaprezentowana historia WGL wraz z mapą przebiegu szlaku. Realizacja projektu będzie miała na celu zgromadzenie zasobów kultury,  zwiększenie dostępności do historii i regionu związanego z Wielkim Gościńcem Litewskim, zachowanie dziedzictwa, rozwój nowych form kulturowych, rozszerzenie oferty kulturalnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komentarze
Szymon Grochowski

Related posts