Warszawska Syrenka

Zapraszamy do udziału w eliminacjach do 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. W Konkursie biorą udział uczniowie klas 0 – VII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji (patrz: Regulamin). 

Główny organizator: Mazowiecki Instytut Kultury

Eliminacje powiatowe odbędą się 26 marca 2018 r. (od godz. 10.00) w Sokołowskim Ośrodku Kultury. Szczegółowe godziny przesłuchań podamy po zamknięciu naboru. 

Wypełnione karty uczestnika należy do dnia 21 marca 2018 r. dostarczyć do SOK:

  • Sokołowski Ośrodek Kultury, ul.  Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski
  • e-mail: w.romaniuk@sokolowskakultura.pl
  • osoba odpowiedzialna: Wioletta Romaniuk

Uwaga! Do eliminacji powiatowych komisje konkursowe szczebla szkolnego i gminnego mogą zakwalifikować maksymalnie czterech uczestników z poszczególnych kategorii wiekowych. Zgodnie z regulaminem po każdym etapie konkursu członkowie jury zobowiązani są do złożenia oświadczenia o niezależności względem ocenianych przez siebie uczestników konkursu, a jego brak jest podstawą do unieważnienia eliminacji.

Materiały do pobrania:

regulamin [pobierz]

karta uczestnika [pobierz]

oświadczenie jury [pobierz]

Komentarze
Katarzyna Hardej

Related posts
Zostaw komentarz