Stanisław Moniuszko w SUTW

Kolejny wykład w nowym roku akademickim SUTW jaki się odbył w czwartek 17 października 2019 r. dotyczył naszego wielkiego artysty Stanisława Moniuszki, a wygłosił go dr Waldemar Smaszcz.

Stanisław Moniuszko swoim talentem i twórczością przynależy do świata muzyki, ale jego miejsce w kulturze polskiej znacznie wykracza poza tę najbardziej uniwersalną przecież dziedzinę sztuki. Jest jednym z tych twórców, którzy nadali wielkość naszej kulturze epoki zaborów i jednocześnie przyczynił się do zachowania ducha narodowego.

Stanisław Moniuszko pojawił się w polskim życiu gdy wciąż żywy był geniusz Chopina, nazwanego przez Cypriana Norwida „naczelnym u nas artystą”, ale nawet ten najwyższej miary twórca pozostawił niemało przestrzeni do wypełnienia. Nigdy nie próbował nawet stworzyć opery, która wówczas uchodziła za szczyt wszelkiej sztuki. I tego właśnie dokonał skromny wileński organista Stanisław Moniuszko! Stworzył niezrównane dzieła, których – mimo upływu niemal dwu wieków – nic nie zaćmiło. Pozostał nie tylko ojcem naszej opery narodowej, ale i wciąż niedoścignionym mistrzem na tym polu.

dr Waldemar Smaszcz jest historykiem literatury, krytykiem i eseistą. Urodził się w 1951 r. w Gdańsku. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debiutował w roku 1975 roku w miesięczniku „Kontrasty”. W swojej twórczości skupia się na literaturze emigracyjnej, inspiracjach chrześcijańskich polskiej literatury, twórczości pokolenia wojennego. Szczególne miejsce w dokonaniach W. Smaszcza zajmuje poezja ks. Jana Twardowskiego, z którym łączyła go ponad dwudziestoletnia najpierw znajomość, a potem przyjaźń.
Wraz z ks. Janem Twardowskim opracował antologię poezji polskiej Bóg czyta wiersze; zbiorowe edycje poezji księdza Jana Twardowskiego.

Opublikował m. in.: „Miłość bez jutra. Muza wojenna 1939-1945”; „Słowo poetyckie Karola Wojtyły”, „Adam i Ewa. Rzymska miłość Mickiewicza”, „Ludzie, których spotkałem. Waldemara Smaszcza rozmowy z ks. Janem Twardowskim”, „Ks. Jan Twardowski. Poeta nadziei. Życie i twórczość”, „Krzysztof i Barbara. Podobni jak dwie krople łez”.

Wykład odbył się w ramach projektu Fundacja DONUM „Przystanek wiedza” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Paweł Kryszczuk

Related posts